ἀπατᾷ

ἀπατᾷ
ἀπατάω
cheat
pres subj mp 2nd sg
ἀπατάω
cheat
pres ind mp 2nd sg (epic doric aeolic)
ἀπατάω
cheat
pres subj act 3rd sg
ἀπατάω
cheat
pres ind act 3rd sg (epic doric aeolic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • ἀπάτα — ἀπάτᾱ , ἀπάτη trick fem nom/voc/acc dual ἀπάτᾱ , ἀπάτη trick fem nom/voc sg (doric aeolic) ἀ̱πάτᾱ , ἀπατάω cheat imperf ind act 3rd sg (doric aeolic) ἀπάτᾱ , ἀπατάω cheat pres imperat act 2nd sg ἀπάτᾱ , ἀπατάω cheat imperf ind act 3rd sg… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀπατᾶ — ἀπατάω cheat pres subj act 1st sg (doric aeolic) ἀπατάω cheat pres ind act 1st sg (doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀπατᾶι — ἀπατᾷ , ἀπατάω cheat pres subj mp 2nd sg ἀπατᾷ , ἀπατάω cheat pres ind mp 2nd sg (epic doric aeolic) ἀπατᾷ , ἀπατάω cheat pres subj act 3rd sg ἀπατᾷ , ἀπατάω cheat pres ind act 3rd sg (epic doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀπάταν — ἀπάτᾱν , ἀπάτη trick fem acc sg (doric aeolic) ἀ̱πάτᾱν , ἀπατάω cheat imperf ind act 3rd pl (doric aeolic) ἀ̱πάτᾱν , ἀπατάω cheat imperf ind act 1st sg (doric aeolic) ἀπάτᾱν , ἀπατάω cheat imperf ind act 3rd pl (doric aeolic) ἀπάτᾱν , ἀπατάω …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀπάτας — ἀπάτᾱς , ἀπάτη trick fem acc pl ἀπάτᾱς , ἀπάτη trick fem gen sg (doric aeolic) ἀ̱πάτᾱς , ἀπατάω cheat imperf ind act 2nd sg (doric aeolic) ἀπάτᾱς , ἀπατάω cheat imperf ind act 2nd sg (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἁπάτας — ἀπάτᾱς , ἀπάτη trick fem acc pl ἀπάτᾱς , ἀπάτη trick fem gen sg (doric aeolic) ἀ̱πάτᾱς , ἀπατάω cheat imperf ind act 2nd sg (doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀπατάσθω — ἀπατά̱σθω , ἀπατάω cheat pres imperat mp 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀπατάσθωσαν — ἀπατά̱σθωσαν , ἀπατάω cheat pres imperat mp 3rd pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀπατάτω — ἀπατά̱τω , ἀπατάω cheat pres imperat act 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀπατάων — ἀπατά̱ων , ἀπάτη trick fem gen pl (epic aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”